VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 4K-6 A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 139A IKI PASTATO, ADRESU KRANTO AL. 64, KAUNAS NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 4K-6 A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 139A IKI PASTATO, ADRESU KRANTO AL. 64, KAUNAS NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ

Statinio statybvietės adresas: Nemuno krantinės gatvės ribose, Kauno m. nesuformuotame žemės sklype (nuo geografinės koordinatės x-6082654.57, y-495437.25 iki x-6081294.36, y-495510.67) ir sklype kurio kad. Nr. 1901/0193:96.

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 1901/0193:96 – gyvenamosios teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas.

Projektuotojo įgaliotas atstovas: J. Stanislovaitienė el. p. j.stanislovaitiene@kaunoenergija.lt, tel. Nr. +370 688 72 895.

Statytojas: AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. Nr. +370 688 72 895, darbo dienomis iki 2021 m. lapkričio 04 d. 14:00 val.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti raštu adresu Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, el. DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 21007STT-00-PP.AR-01 2 2 0 paštu: j.stanislovaitiene@kaunoenergija.lt arba tel. Nr. +370 688 72 895. Pasiūlymai teikiami iki 2021 m. lapkričio 04 d. 14:00 val.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Kauno miesto Šančių seniūnijos nurodytose patalpose, adresu A. Juozapavičiaus pr. 60, Kaunas, 2021 m. lapkričio 04 d., 15:00 val.

Filmavimas ir fotografavimas: Susirinkime gali būti fotografuojama ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas susirinkimo nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti patalpinti viešai prieinamose vietose: socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje bei tolimesnėje projekto pristatymo komunikacijoje.

Svarbi informacija dalyvaujantiems viešame susirinkime: dalyvauti gyvai bus galima turint lapkričio 4 d. galiojantį galimybių pasą. Laikydamiesi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, LR Vyriausybės nurodymų ir rekomendacijų, imsimės visų atsargumo priemonių, kad susirinkimas vyktų saugiai.

Informuojame, kad viešo susirinkimo metu dalyviams (vyresniems nei 6 metai) privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

Į patalpas bus neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar nedėvintys kaukių (išskyrus aukščiau paminėtus atvejus). 

Dalyviai privalo laikytis rankų higienos (dezinfekuoti rankas bei vengti rankomis liesti akis, burną, nosį), kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo (kosint ar čiaudint prisidengti vienkartine servetėle ar vidiniu rankos linkiu) ir laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo kitų.