Kas bus atsakingas už vamzdyno nutiesimą iki namo, kurį norima pajungti prie CŠT?

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose arba konkurencinėse zonose. Savivaldybėse, kuriose tokių planų nėra, subsidija neteikiama.

Šilumos tiekimo vamzdynų atšakų nutiesimu iki konkretaus namo rūpinsis AB „Kauno energija“.