Kas gali gauti paramą?

Paramą gali gauti individualių ir daugiabučių namų gyventojai, jei jų gyvenamo namo šildymui yra naudojamos dujos ar kitas iškastinis kuras. 

Paramos gavėjai turi būti savininkai LR nuosavybės teise valdomo gyvenamosios paskirties vienbučio namo ar buto ar patalpų (dvibučiuose ir (ar) daugiabučiuose namuose), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai.

Namo statyba teisės aktų nustatyta tvarka turi būti baigta ir pastatas registruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne trumpiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  NTR duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto paraiškas).