Kas gali teikti paraišką?

Teikti paraišką paramai gauti yra įgaliotas centralizuotos šilumos tiekėjas.