Kiek vidutiniškai per metus bus sumažinta CO2 išmetimų į aplinką (t) prisijungiant prie CŠT?

Skaičiuojama, kad šildymui atsisakius naudoti, pavyzdžiui, dujų katilą, ir prisijungus prie centralizuotai tiekiamos miesto šilumos, CO2 išmetimas į aplinką mažėja apie 90 proc.