Kokios išlaidų kategorijos yra tinkamos finansuoti?

Tinkamos finansuoti yra šios išlaidų kategorijos:


  • Automatizuotų šilumos punktų įrengimas individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar daugiabučiame name;
  • Energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos.


Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.