Kokius šildymo būdus dabar naudojantys gyventojai gali kreiptis dėl paramos?

Kreiptis dėl paramos gyventojai gali jei jų gyvenamo namo šilumos gamybai naudojamos iškastinio kuro technologijos ir (ar) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdas ne iš centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo APVA pateikimo dienos.