Koks yra galimas subsidijos dydis?

Maksimalus LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) subsidijos dydis namui neturi viršyti –  vieno ar dviejų butų namui – 2 500  eurų, daugiabučiui namui – 10 000  eurų. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis. Kauno miesto savivaldybės subsidijos dydis neturi viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui.


Bendras valstybės ir Kauno miesto savivaldybės skiriamos subsidijos dydis yra iki 80 proc.