Kauno intergruotame šilumos tiekimo tinkle pagaminta energija

Biokuras:

Dujos:

Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. birželio 1 d. mažėja dar 6,2 proc.

2016-05-25
Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 2016-11-1 nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2016 m. birželio 1 dienos.
Plačiau

AB „Kauno energija“ tieks šilumą dar trims miesto ugdymo įstaigoms

2016-05-18
Kauno miesto savivaldybės administracijos iniciatyva bendrovė „Kauno energija“ organizuos (perims) šilumos ir karšto vandens tiekimą dar trijose savivaldybei priklausančiose ugdymo įstaigose.
Plačiau

Susitikime su pastatų administratoriais AB „Kauno energija“ ragino priimti sprendimus dėl apsirūpinimo karštu vandeniu

2016-05-17
Gegužės 16 dieną AB „Kauno energija“ surengė susitikimą su pastatus administruojančių įmonių atstovais, siekdama paraginti daugiabučių gyventojus kuo greičiau apsispręsti renkantis apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Plačiau