Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Kauno intergruotame šilumos tiekimo tinkle pagaminta energija

Biokuras:

Dujos:

AB „Kauno energija“ ir UAB „E energija“ pasirašė UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį

2016-06-27
Vykdydama AB „Kauno energija“ valdybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 2016-12-5 „Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų įsigijimo ir pritarimo akcijų pirkimo–pardavimo sutarties projektui“, AB „Kauno energija“ 2016 m. birželio 23 d. su UAB „E energija“ pasirašė UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį.
Plačiau

Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2016 m. liepos 1 d.

2016-06-23
Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 2016-13-1 nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2016 m. liepos 1 dienos.
Plačiau

AB „Kauno energija“ pateikė 3 paraiškas ES paramai gauti

2016-06-16
AB „Kauno energija“ 2016 m. birželio 14 dieną Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė 3 paraiškas šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijoms iš dalies finansuoti. Bendra prašoma lėšų suma – beveik 3,092 mln. eurų.
Plačiau