Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį šilumos pagaminta iš:
 
 

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     

 
Aktualijos
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
 
Įmonės aktualijos
 
 
2015.08.25

2015 m. rugpjūčio 25 d. dienraščio „Kauno diena“ 194 numeryje, straipsnyje „Gyvatukas – lupikavimo šaltinis?“ buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir AB „Kauno energija“ reputaciją, viešąjį interesą, žmonių teisę į teisingą informaciją pažeidžianti informacija.

Skaityti daugiau »

2015.08.24

Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 2015-17-1 nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos.

Skaityti daugiau »

2015.08.13

Šių metų rugpjūčio 7 dieną baigiamajame Vasaros stažuočių programos renginyje akcinei bendrovei „Kauno energija“ buvo įteikta Vytauto Didžiojo universiteto padėka už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant profesines stažuotes Vasaros stažuočių programos (SIP) dalyviams.

Skaityti daugiau »

2015.08.10

AB „Kauno energija“ praneša, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 13 d. 0 val. iki 16 val., vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu higienos normų HN 24:2003 VII skyriumi dėl legioneliozės prevencijos Kauno miesto centralizuotame šilumos tiekimo tinkle bus tiekiamas padidintos temperatūros šilumnešis (šilumos šaltinyje) iki 80 °C.

Skaityti daugiau »

2015.07.29

2015 m. liepos 29 d. AB „Kauno energija“ valdyba patvirtino neaudituotą konsoliduotųjų ir Bendrovės 2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Skaityti daugiau »

    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras