Šilumos ir karšto vandens kainos gyventojams 2024 07

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2024 m. liepos 1 d.

(gyventojams)

 

AB „Kauno energija“ valdyba 2024 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 2024-12-1 nustatė šias galutines šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 m. liepos 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 5,81 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,83 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,08 ct/kWh;

1.3. nepadengtų sąnaudų ir papildomai gautų pajamų dedamoji – -0,10 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarė kaina:

2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 20,67 Eur/mėn./kW;

2.2. kintamoji kainos dalis – 3,08 ct/kWh;

2.3. nepadengtų sąnaudų ir papildomai gautų pajamų dedamoji – -0,10 ct/kWh.

 

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,33 ct/kWh su 9 proc. PVM.

 

AB „Kauno energija“ valdyba 2024 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 2024-12-1 taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“), įsigaliosiančias nuo 2024 m. liepos 1 dienos:

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(be PVM)

Karšto vandens kainos

(su 9 proc. PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

5,03 Eur/m3

5,48 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

6,40 Eur/m3

6,98 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

6,89 Eur/m3

7,51 Eur/m3

 

 

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS GAMYBOS (ĮSIGIJIMO) KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 3,04 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,62 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,42 ct/kWh

1.2.

šilumos gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina:

1.2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 4,53 Eur/mėn./kW

1.2.2.

kintamoji kainos dalis – 2,42 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 2,74 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji – 2,08 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji – 0,66 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarė kaina:

2.2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 15,20 Eur/mėn./kW

2.2.3.

kintamoji kainos dalis – 0,66 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA

3.1.

mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį – 0,13 ct/kWh

3.2.

mažmeninio aptarnavimo pastovus mėnesio užmokestis – 0,94 Eur/mėn./kW

4.

NEPADENGTŲ SĄNAUDŲ IR PAPILDOMAI GAUTŲ PAJAMŲ DEDAMOJI – -0,10 ct/kWh

4.1.

šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio papildoma dedamoji, nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. O3E-213 4.1 punktu – -0,19 ct/kWh (taikymo laikotarpis nuo 2024-04-01 iki 2025-03-31)

4.2.

šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio papildoma dedamoji, nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. O3E-213 4.2 punktu – 0,05 ct/kWh (taikymo laikotarpis nuo 2024-04-01 iki 2025-03-31)

4.3.

papildoma (pridėtinė) dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu, nustatyta AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-30(E)-296 – 0,04 ct/kWh (taikymo laikotarpis nuo 2023-08-01 iki 2024-07-31)

 

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMOSIOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,28 Eur/m3

1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,75 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,28 Eur/m3

2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 6,12 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,28 Eur/m3

3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 6,61 Eur/m3