Gamtinių dujų įsigijimas

Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. rugsėjo mėn.

 Pirkimo data

Tiekimo laikotarpis

Kiekis, MWh

Kaina, Eur/MWh

Sutarties galiojimo laikotarpis

2021.09.13

2021.09.12

80

46,50

2021.09.13